SEO – Optimizacija Web stranice




Search Engine Optimization

Search Engine Optimization (SEO) je optimizacija web stranice na pretraživačima radi njenog boljeg pozicioniranja na osnovu ključnih riječi, a tim i generisanja konverzija (ispunjavanja ciljeva). Agencija WEB Studio Mostar će vam pomoći da vaša web stranica bude na prvoj stranici Google pretraživača za vama relevantne ključne riječi i fraze. Pravimo SEO friendly web stranice koje vam donose kvalitetan organski promet, a tim i veću zaradu.



Dovedite Vaš posao do višeg nivoa

Cilj optimizacije je povećanje ciljane posjećenosti web stranica sa tražilica na način da se stranice dovedu u vrh rezultata pretraživanja. Može se reći da je web uspješan ukoliko je dobro optimiziran na pretraživačima.



Analiza web stranice

Prvo što radimo je analiza web sajta, primjenom plana korak po korak. Potom se radi istraživanje tržišta i ključnih riječi.
Naš glavni cilj je pribaviti našim korisnicima što više klijenata (kvalitetnih organskih posjeta) i time pospješiti njihovu zaradu.





PROCES RADA

Prije početka optimizacije Web stranice, potrebno je da se shvati proces vezan uz SEO proces.


KLJUČNE RIJEČI

Istraživanje i definiranje relevantnih KLJUČNIH RIJEČI

ONSITE OPTIMIZACIJA

OnPage optimizacija odnosi se na sve mjere koje se mogu poduzeti direktno unutar web stranice kako bi se poboljšala njena pozicija. Copywriting i kvalitetan content je najvažniji segment kvalitetnog SEO-a.

LINK BUILDING

U oblasti SEO, link building opisuje aktivnosti u cilju povećanja prometa sa relevantnih web stranica, odnosno broja kvalitetnih ulaznih linkova na web stranicu

REPORTI I ANALIZE

Analiza, praćenje rezultata i stalna optimizacija su sastavni dio SEO procesa.


Zašto je SEO značajan za Vaš posao


Značaj pozicioniranosti

Dobar SEO je najefikasniji mogući marketing i alat koji stvara novac


Mjesto gdje su kupci

96% Internet korisnika počinje svoju Web pretragu preko tražilica gdje Google zauzima prvo mjesto.

Efektivna strategija

SEO vam omogućava da izaberete fraze sa ključnim riječima koje koriste vaši potencijalni klijenti


Na vrhu

Web stranica bez dobre pozicioniranosti na prvim stranicama tražilica je mrtva stranica

Dovodi posjetitelje

Kvalitetno urađen SEO i pregledan dizajn pomoći će vam da vaša stranica ostvari veliki broj konverzija


Korisnička opažanja

Opažanja korisnika su time veća što je stranica bolje pozicionirana i rangirana u pretraživačima