Operator za OIEiEK

Izrada web stranice | Web Hosting

POGLEDAJTE WEBSITE


KlijentOperator za OIEiEK Mostar
Operator za OIEiEK se vidi kao pouzdan partner svim učesnicima u sistemu podsticanja proizvodnje električne energije iz obnovljivih izvora energije i efikasne kogeneracije, čiji rad definisan strateškim smjernicama Parlamenta i Vlade Federacije BiH je društveno koristan, odgovoran i međunarodno prepoznatljiv u domenu svojih nadležnosti.

Misija Operatora za OIEiEK je kontinuirana institucionalna podrška učesnicima u sistemu podsticanja proizvodnje i otkupa električne energije iz postrojenja koja koriste obnovljive izvore energije i efikasnu kogeneraciju na ostvarenju definisanih obavezujućih ciljeva udjela obnovljivih izvora energije u ukupnoj finalnoj postrošnji energije u Federaciji BiH.