Obrtnička komora HNK/Ž

Izrada web stranice | Web Hosting

www.pansion-cardak.com


KlijentObrtnička komora HNK/Ž
Obrtnička komora Hercegovačko-neretvanskog kantona je samostalna, nevladina, javno-pravna, stručno-poslovna organizacija obrtnika koja u skladu sa Zakonu o obrtu obavljaju obrt.

Obrtničke komore kantona osnivaju se u cilju zastupanja interesa svih obrtnika i lica koja obavljaju srodne djelatnosti na području jednog kantona. Obrtnička komora kantona je pravno lice. Ona postaje pravno nadležna usvajanjem Statuta obrtničke komore kantona i registracijom kod nadležnog suda.