Mostovi kultura

Virtual Tour / Multimedija

www.mostovi-kultura.com


KlijentMostovi kultura/Bridging the Cultures
Ruta kulturnog turizma – Mostar
Pisac Ivo Andrić je objašnjavao da je most mjesto gdje je čovjek naišao na prepreku i nije zastao, i da je naša nada “uvijek na drugoj strani”.

Grad Mostar je kreirao rutu kulturnog turizma pod nazivom “Mostovi kultura” u sklopu projekta HERA (Upravljanje održivim turizmom zasnovanom na zajedničkom kulturnom naslijeđu Jadrana, finansiranom u sklopu programa IPA Jadranske prekogranične saradnje). Glavna tema rute jeste priča o mostovima Mostara. Stari most, najcjenjeniji i najdragocjeniji most na području Balkana nalazi se upravo u Mostaru. Zajedno sa svojom užom zonom Starog grada, Stari most je upisan na UNESCO listu svjetske baštine i smatra se jednim od najljepših mostova na svijetu. Tema rute naslanja se na prepoznatljivost Starog mosta i prepričava priču ostalih, manje poznatih mostova u Mostaru, krečući se od mosta do mosta, uzduž rijeke Neretve, i otkriva bogato kulturno naslijeđe Mostara. Ruta „Mostovi kultura“ vodi „putnika namjernika“ mostovima sa jedne na drugu obalu rijeke Neretve, pokazujući uticaje koje su različite kulture ostavile na grad, obuhvaćajući period Rimskog carstva, Osmanlijskog carstva, Austro-ugarske vladavine, kao i eru socijalizma i današnjih vremena. Grad Mostar je doživio velika razaranja u ratnim 1990-tim godinama, kada je nažalost i većina mostova uništena, kao i ljudske veze među narodima. Ruta kulturnog turizma „Mostovi kultura“ osim prezentiranja historijskih vrijednosti prostora Mostara i okoline, također doprinosi povezivanju različitih kultura prisutnih u Gradu Mostaru i prezentira njihovu posebnost i jedinstvenost.


mostovi kultura virtual tour mostar
Mostovi kultura virtual tour mostar