MBA Steel d.o.o.

Izrada web stranice | Web Hosting

www.mba-steel.com


KlijentMBA Steel d.o.o. Usora
Firma MBA Steel d.o.o. je počela sa radom 1978. godine kao zanatska radnja koju su osnovali otac i sin, Mehmedalija i Murvet Barjaktarević. Od osnivanja radnja je zapošljavala 5 radnika da bi se postepeno širila i 1991. godine je zapošljavala 12 radnika.
Preduzeće je registrovano 1995. godine pod imenom MBA Steel d.o.o. u kome je direktor diplomirani inženjer mašinstva Adnan Barjaktarević. Preduzeće trenutno zapošljava 40 radnika i u proizvodnom programu ima preko 85 vlastitih proizvoda.

Kao lider na tržištu u domenu profilacije limova, Mba Steel d.o.o. uspostavlja visoke tržišne standarde po pitanjima korištenih sirovina, materijala i opreme na kojoj se vrši proizvodnja limenih proizvoda.