Kampanja E4U – Reformska agenda obrazovanja

Video produkcija | Marketing kampanja

www.facebook.com/klik.za.reforme.obrazovanja


KlijentKampanja E4U
Realizacija kampanje studenata Ekonomskih fakulteta u Mostaru s ciljem unapređenja obrazovnog sistema u BiH.

Ovaj projekat je angažirao 14 javnih univerziteta odnosno fakulteta i 56 studenata i akademika iz cijele zemlje, u promociji pitanja od značaja za proces Europskih integracija. Zadatak nam je bio promoviranje reformske Agende i upoznavanje mladih ljudi u BiH o tome što je ta agenda, kao i da mlade ljude na pozitivan način potaknemo da počnu razmišljati o koristima koje ona donosi.

Cjelokupnom kampanjom se želi prikazati trenutna slika koja postoji vezano za obrise reformske agende te uputiti na razmišljanje o izuzetnom značaju iste.