Poduzetnička zona Dusine, Orašje

Izrada web stranice | Virtual tour

POGLEDAJTE WEBSITE


KlijentPoduzetnička zona Dusine, Orašje
Projekat izrade web stranice i virtualne šetnje za poduzetničku zonu Dusine u Orašju, se sastojao od opsežnog snimanja poduzetničke zone odnosno snimanja iz zraka i sa tla. Sve to ukomponirano je u web stranicu na kojoj se mogu pronaći svi podaci o poduzetničkoj zoni Dusina.