Centar zdravih navika

Izrada web stranice | Web Hosting

www.centarzdravihnavika.com


KlijentCentar zdravih navika
Ukoliko ste zainteresirani za edukacije o važnosti pravilne prehrane za tjelesno i mentalno zdravlje, osmišljene prema potrebama, preferencijama i specifičnostima grupe, onda ste sigurno došli na pravu aresu. Centar zdravih navika će vam dati vještine i znanja o postizanju motivacije i ustrajnosti u cilju mijenjanja loših prehrambenih obrazaca ponašanja te formiranje zdravih navika i rutina.