Apriori Organizacije u BiH

Izrada web stranice | Web Hosting

www.apriori.ba


KlijentApriori Organizacije u BiH
Glavni cilj Apriori BiH je da sa kvalitetnim poslovnim komuniciranjem unaprijede organizacijske vještine i sposobnosti, kao i njihovu primjenu. Sistemski se žele širiti na područje jugoistočne Evrope, a pritom njegujući i unaprjeđujući dosadašnje i buduće partnerske odnose te poštivajući standarde struke.