Marketing planiranje – studenti Ekonomskog fakulteta

Marketing planiranje – studenti Ekonomskog fakulteta
Agencija Web Studio se može sa ponosom pohvaliti da je u proteklom periodu podržala uspješnu realizaciju projekta Ekonomskog fakulteta Univerziteta Džemal Bijedić, u kojem se studenti takmiče u izradi marketing planova.
Studenti su marljivo i savjesno radili na izradi marketing plana za našu firmu, te su uz našu pomoć vrlo uspješno realizirali projekat uz primjenu inovativnih ideja, odnosno razvili marketing plan, koji su vjerujemo spremni u potpunosti prezentirati sa jednakim entuzijazmom sa kojim su ga i stvarali. Sretno sjajnim mladim ljudima: Duračić Azri, Boloban Melihi, Mandžuka Nedimu, Karaga Hamdi i Merdan Nedžadu.
Već tradiocionalno Ekonomski fakulutet Univerziteta Džemal Bijedić u Mostaru, organizuje takmičenje za studente druge godine, u marketing planiranju.
Studenti su raspoređeni u grupe, a svaka grupa je dobila određeno preduzeće za koje će uraditi marketing plan. Ovakav pristup Ekonomskog fakulteta prema svojim studentima je svakako hvale vrijedan, jer studenti pored teoretskih znanja koje usvajaju na fakultetu, dobijaju priliku i da praktično primjene usvojena znanja.
Projekat se privodi kraju, i radi se na detaljima, prije javnog izlaganja koje će se održati od 6.6.2017. do 8.6.2017., na Ekonomskom fakultetu Univerziteta u Mostaru.
Share